Serc

Molens

't Haantje

Molen 't Haantje aan het Smal Weesp

In 1820 gebouwd als windoliemolen en na 10 jaar verbouwd tot korenmolen. Casparus van Houten kocht de molen in 1896, die daarop de bijnaam de "cacaomolen" kreeg. De molen werd niet gebruikt en in 1943 na weer een verkoop geschikt gemaakt als woonhuis. 't Haantje, één van laatste twee wipmolens van enige omvang in Nederland.

Korenmolen De Vriendschap

Geopend op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en tijdens Open Monumentendag.

Utrechtseweg 11a

1381 GR Weesp

t. 0294-417024

 

 

De Vriendschap

Molens

Molens de Eendragt en de Vriendschap

Weesp telde vroeger diverse molens, in de weilanden vooral voor waterbeheersing en dichter bij de bebouwing moutmolens. Drie molens zijn er nog over, windkorenmolen de Eendracht(1691) werd in 1807 verbouwd tot schulpzandmolen, in 1815 tot houtzaagmolen en is nu in gebruik als woonhuis.

Korenmolen de Vriendschap(1900) is waarschijnlijk samengesteld uit het fundament van de in 1899 verwoeste molen door blikseminslag. De molen is eind jaren zeventig van de vorige eeuw gerestaureerd en maalt sindsdien weer.