Serc

Fort Uitermeer, een baken in de Vecht vallei!

Spiering II

Vrijwilligers

De vrijwilligersgroep kent elkaar van de Spieringen, de sloeproeivereniging waar het allemaal mee begonnen is. In de winter worden de plofhuisjes gebruikt om de sloepen op te knappen en in de zomer liggen de sloepen bij Eeterij de Schalkse.

Het clubhuis is als noodgebouw op het terrein gebouwd en is ook bekend als restaurant Uit & Meer. Er is een heerlijk terras waar men een mooi uitzicht heeft over de Vecht heen naar Weesp toe.

Tevens is het knooppunt 46 van het sloepennetwerk Gooi en Vechtstreek. Er is een sloepenhaven met nieuwe sloepensteiger aangelegd. Dit stuk haven is door Waternet uitgebaggerd in het kader van een schone Vecht, dus dat was een welkome actie.

De nieuwe steiger

Schone haven

Uitzicht vanaf het terras

Knooppunt 46

Samenwerking

De vrijwilligers werken bij het fort samen met Natuurmonumenten, van wie de gracht en oevers in bezit zijn en het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) is ook een belangrijke partner. Het IVN begeleid het natuuronderhoud en de schoolklassen die regelmatig op het fort buitenklas hebben en dan klusjes doen. Ook heeft het IVN geholpen et het plaatsen van uilen-, vlinder-, en nestkasten, broeihoop voor de ringslangen en insectenhotels.

De gracht

Aanleg parkeerterrein

Aanpassingen

Momenteel is men bezig met de aanleg van een parkeerterrein voor 63 auto's omdat men het terrein autoluw wil hebben vanwege de vleermuizen die rond het huidige parkeerterrein foerageren. Het nieuwe parkeerterrein wordt deels gesubsidieerd door de provincie omdat het op het recreatie knooppunt komt te liggen. De parkeerplaatsen zullen passen in het landschap, met grastegels, een sloot ter compensatie en knotwilgen langs de 's-Gravenlandseweg.

Verhaal van het fort

De vleermuizen

Deze worden elk jaar geteld en de populaties nemen toe. Bij de laatste telling zijn er 6 zeldzame watervleermuizen geteld. De lampen die het fort belichten zijn vleermuisvriendelijk en in de deuren van de kanon remise zijn "brievenbussen" aangebracht.

Kanonremise

Infocentrum

Plofhuisjes

De plofhuisjes op het terrein worden deels nog gebruikt, of weer in gebruik genomen. Ik schreef al over de sloepen die er opgeknapt worden en huisje nummer 7 wordt omgebouwd tot informatiecentrum, dat is het al enigzins maar niet in de originele staat.

Het manschappen plofhuis zal worden opgeknapt door Boskalis en gebruikt worden als kantoor tijdens het opknappen van de Gooilandseweg. Later zal dit huisje gebruikt kunnen worden door de beheerder, indien het lukt om in de toekomst B&B's onder te brengen in één van de plofhuisjes. Dit laatste is een toekomstdroom van de Stichting Uiteraard Uitermeer.

Toekomstige B&B ruimtes

Manschappen plofhuis

Geld

Zoals u op de voorgaande foto's kunt zien is het manschappen huisje een groot project, waarvoor veel geld nodig is om het in originele staat terug te brengen. U begrijpt dan ook dat de Stichting enorm blij is dat Boskalis dit project voor zijn rekening neemt.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de Stichting is er al meer dan en half miljoen euro geïnvesteerd. Dit geld is afkomstig van "De vrienden van Uitermeer", "Vrienden van Weesp" en de Rabobank uit het Coöperatief Fonds.

Logo

Stichting mama's

In 2015 heeft een school uit Nigtevecht 3500 euro opgehaald voor deze stichting. In september volgt de Weesper Jozefschool hen op. De kinderen overnachten 1 nacht, zonder mama, primitief op het terrein. Voor 5 euro kan er in Afrika 1 kind een maand onderwijs volgen dus een goed initiatief.

Tegenwerking

Tussen 2013 en 2016  zijn er 7 handhavingsverzoeken ingediend, via het RVO en de Rechtbank Midden-Nederland tot aan de Raad van State toe. 6 zittingen en 30.000 euro armer is de Stichting Uiteraard Uitermeer op 31-12-2015 in het gelijk gesteld en is men snel overgegaan tot groen onderhoud voordat de volgende zitting zich voordoet.

Er loopt nog 1 handhavingsverzoek, om alles terug te brengen in de staat van voor 2006. Toen was de Stichting Uiteraard Uitermeer nog geen beheerder. Zonde van het geld dat beter aan het fort besteed had kunnen worden.

Het lijkt mij logisch dat als er samengewerkt wordt met Natuurmonumenten en het IVN dat men op de hoogte is van de regels die de Flora- en Faunawet voorschrijft.

FF wet

Nog wat foto's van het fort

Conclusie

Fort Uitermeer is een leuke plek voor jong en oud, al is het fort zelf (nog) niet toegankelijk vanwege vallende stenen.

 

Wilt u ook een rondleiding, kennis maken met het gebied en zijn vrijwilligers, neemt u dan contact op met de Stichting Uiteraard Uitermeer.

Voor activiteiten die op het fort georganiseerd worden verwijs ik u naar de cultuuragenda op deze website.