Serc

Overige zaken over onderwijs in Weesp

Duits Instituut van der Heide

Posicom

Praktijk voor passend onderwijs

Stichting Spirit

Studiekring Weesp

Inspectie van het onderwijs

t. 0800-8051 (vragen over onderwijs, gratis nummer)

t. 0900-1113111 (centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs, lokaal tarief)

ASKO

ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek

Stichting Emergo

Talent Primair

Schoolvakanties

Door de vrijheid die scholen hebben om zelf hun vakanties te bepalen kunt u het beste voor meer informatie, contact opnemen met het hoofd van de school waarover het gaat en anders kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

t. 1400

website

Groei Onderwijsadvies

Mode Academie de Leeuw van Rees

Volksuniversiteit

Voortgezet onderwijs schoolbesturen

Stichting Gooise Scholen Federatie

 

 

Wetenschappelijk onderwijs